Engranatges Mulet, empresa fundada en 1952 i localitzada en la província de Barcelona, es dedica al mecanitzat d'engranatges de tot tipus, adequant-se a les necessitats del client i a la demanda del mercat.

L'empresa està especialitzada en la construcció i dentat d'engranatges cilíndrics, còncaus i cònics, així com de cremalleres i vis-sense-fins. També té maquinària per a la realització de xaveteros, entalles i estriats de diferents dimensions.