DENTAT CILÍNDRIC
Dentat Recte: Mòduls de 0,5 a 18 i fins a un diàmetre màxim de 2800mm. De mòdul 19 a 25 només per a pinyons de diàmetres no superiors a 600mm. Per a grans sèries fins a M7.
Dentat helicoïdal: Mòduls de 0,5 a 18 i fins a un diàmetre màxim de 1800mm. Per a grans sèries fins a M7.

DENTAT RODES PER A VISINFÍ (CÒNCAU)
Mòduls de 0,5 a 18 i fins un diàmetre màxim de 2800 mm.

DENTAT INTERIORS I PECES SENSE SORTIDA
Mòduls de 0,75 a 9 i fins un diàmetre màxim de 750 mm.

DENTAT DE CREMALLERES
Dentat Recte: Mòduls de 0.75 a 14 i en qualsevol longitud. De mòdul 0.75 a 4.25 es poden fer grans sèries en màquina especial per a dentar cremalleres. Fins a mòdul 14 es fan en fresadora i només per a petites sèries.
Dentat Helicoïdal: Mòduls de 0.75 a 14 i en qualsevol longitud. Es fan en fresadora i només en petites sèries.

DENTAT CÒNIC RECTE
Mòduls 1 a 16 i fins a un diàmetre màxim de 560mm. Per a grans sèries de M1 a M8 en màquina de dentat Gleason.

ROSCATS DE VISINFÍ
Mòduls 0,75 a 14 i en diversos diàmetres i longituds. Per a grans sèries fins a M4.

ENTRADES DE DENTS (ARRODONITS)
Exteriors i interiors. Mòduls 1 a 5 i fins un diàmetre màxim de 280 mm.

ESTRIATS, XAVETEROS I ENTALLES
Interiors fins una llarg màxim de 260 mm i un diàmetre exterior fins a 800 mm.

MECÀNICA EN GENERAL
Tornejat, fresatge, ajusts, etc.