Engranatges Cònics Rectes

MÒDUL: Des de M1 fins a M10.
DIMENSIONS: Fins a Ø400.