Engranatges de Cadena

PAS: Fins a 2´´.
DIMENSIONS: Fins a Ø2000.