Estriats i Brotxats

TIPUS: Exteriors i interiors, normatius i especials.
DIMENSIONS: A consultar (Diverses mesures i longituds)