Xaveters

Interiors

DIMENSIONS: Fins a Ø800 i longitud 260mm.

Exteriors

LONGITUD: Fins a 800mm.